Oposicions 2022-2023

Mòdul Data d'inici Data finalització Ubicació Import Inscripció
M1A. Mestres . Temari (juliol) 02-07-2022 30-04-2023 On line 700 €
M1B. Mestres. Temari (octubre) 29-10-2022 30-04-2023 On line 600 €
M1C. Mestres. Temari (gener) 14-01-2023 30-04-2023 On line 500 €
M1A. Secundària. Temari (juliol) 02-07-2022 30-04-2023 On line 700 €
M1B. Secundària. Temari (octubre) 29-10-2022 30-04-2023 On line 600 €
M1C. Secundària. Temari (gener) 14-01-2023 30-04-2023 On line 500 €
M1D. Formació Professional (juliol) 02-07-2022 30-04-2023 On line 500 €
M1D. Formació Professional (octubre) 29-10-2022 30-04-2023 On line 400 €
M1D. Formació Professional (gener) 14-01-2023 30-04-2023 On line 300 €