Inscripció Mòdul 3. Preparació de la prova pràctica (2021-22)

Propietats de l'activitat

Data d'inici 01-11-2021
Data finalització 25-04-2022
Inici inscripcions 15-05-2021
Tancament inscripcions 28-02-2022
Import 400 €
Ubicació On line