Cos de mestres

Mòdul Data d'inici Data finalització Ubicació Import Inscripció
M6. Mestres. Presentació i defensa de la Unitat Didàctica - Situació d'Aprenentatge. 06-05-2023 28-06-2023 On line Opositors vinculats al programa Opos.cat 350 € / Opositors sense vinculació a Opos.cat 500 €

Ja no estem acceptant la inscripció per a aquest mòdul