Mòdul Data d'inici Ubicació Import Inscripció
Inscripció Bloc 3 01-06-2020 On line 250 € inscrits a Bloc 1 o 2 - 450 € sense inscripció a altres blocs

Ja no estem acceptant la inscripció per a aquest mòdul